@Dubbeldwars

 

Dubbeldwars is een creatieve studio gevestigd in Zeeland. Bestaand uit een team van artistieke en conceptuele denkers. Het creëren van een concept staat bij ons centraal. Vanuit het concept zoeken wij het juiste medium.

 

Dubbeldwars is gespecialiseerd in het visueel uitwerken van dit concept. Deze uitwerking kan bestaan uit een identiteit, campagne, een fotoserie, filmproductie of een ruimtelijk ontwerp 

 

Wij geloven er niet alléén in een product te tonen maar een wereld om een concept heen te creëren. Het is onze passie om mensen mee te laten voeren in die werelden.

Team 2020

Luisteraar // Denker //

Nieuwsgierig // Precies //

Strateeg //

@Dubbeldwars 

Jeffrey Cats  

jeffrey@dubbel-dwars.com

Weloverwogen //

Oplossingsgericht //Technisch // 

Positief // Doorzetter  //

Flexibel  //

 

@Dubbeldwars

Klanten

 

 

Waterschap Scheldestromen // Tastefulworld 

Delta Ostrea // Delta Mossel  // We-link world 

ZZIPI Tech // PZC  // Gemeente Kapelle //

Automotions Mercedes-Benz // Automotions Peugeot//

Car Collect // Louwman Mercedes-Benz

Instagram

© Dubbeldwars 2020